Informacja o przekształceniu Stowarzyszenia

Avatar
By - In
Aktualności

Informacja o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego Stukot w Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.
1.07.2023 r

ZAWIADOMIENIE WIERZYCIELI STOWARZYSZENIA O PODJĘCIU UCHWAŁY
O PRZEKSZTAŁCENIU STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO W STOWARZYSZENIE REJESTROWE

Zarząd Stowarzyszenia Stukot z siedzibą w Bydgoszczy wpisanego do ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy pod numerem 90, w składzie: Joanna Studzińska – prezes zarządu, Lucyna Tomicka – wiceprezes zarządu oraz Małgorzata Kośnik – członek zarządu, informuje, że dnia 29 czerwca 2023 r., zebrani na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu członkowie Stowarzyszenia, jednogłośnie przyjęli uchwałę o przekształceniu Stowarzyszenia Zwykłego Stukot w Stowarzyszenie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (Uchwała nr 7/2023).

Decyzja została podjęta w związku z tym, iż w obecnej formie stowarzyszenie ma ograniczone możliwości działania.