Przekaż 1,5% podatku

NA RZECZ STOWARZYSZENIA STUKOT

Twój 1,5% ma znaczenie

Wspierasz w ten sposób działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt i poprawę jakości życia kotów wolno żyjących – leczymy, dokarmiamy, dajemy schronienie najbardziej potrzebującym.

Aby pomagać zwierzętom ze Stowarzyszenia Stukot wystarczy w swoim rocznym rozliczeniu podatku wpisać:

KRS: 0001071403

Pamiętajcie o zaznaczeniu pola
“Wyrażam zgodę”

STUKOT kotami stoi, nie ma co do tego wątpliwości. Nie jest to jednak jedyny kierunek naszego działania.

Wokół idei pomocy zwierzętom, skupiamy wciąż powiększającą się grupę kreatywnych wolontariuszy oraz sympatyków. Bardzo rozwinęliśmy pomoc wolno żyjącym kotom, intensywnie działamy walcząc z bezdomnością tych zwierząt. Kastrujemy, leczymy, szukamy domów dla tych, które nie mogą lub nie powinny wracać do statusu kota wolno żyjącego.

Działamy zarówno w bezpośrednim kontakcie ze zwierzakami, ale także, co wyróżnia nas na tle innych podobnych organizacji, wierzymy w moc zmian systemowych i staramy się je wprowadzać aktywnie angażując się w poprawę polityki jednostek samorządowych wobec zwierząt. Jesteśmy obecni i aktywni w mediach i mediach społecznościowych działając także edukacyjnie.

Nasza działalność jest bezinteresowna i nie czerpiemy z niej dochodów, jedynymi jej beneficjentami są potrzebujące zwierzęta.
My za to, żeby działać, potrzebujemy Twojego wsparcia.

Każdy, nawet najmniejszy przelew ma znaczenie!