Podsumowanie działań Stowarzyszenia Stukot

Kastracje w roku 2024:

Stan na czerwiec 2024 r.

Całkowita liczba kastracji wykonanych przez Stowarzyszenie Stukot: 318

 • wykonanych z budżetu miasta: XX
 • wykonanych z budżetu BBO: XX
 • wykonanych z finansowania własnego Stowarzyszenia: XX – całkowity koszt XXXX zł

Leczenie podopiecznych Stowarzyszenia Stukot w roku 2024:

Stan na czerwiec 2024 r.

Całkowita liczba kotów leczonych/wyleczonych, finansowanych przez Stowarzyszenie Stukot: XX

 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł

Razem: XXXXXX zł

Leczenie kotów wolno żyjących w roku 2024:

Stan na czerwiec 2024 r.

Całkowita liczba kotów leczonych/wyleczonych, finansowanych przez Stowarzyszenie Stukot: XX

 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł
 • PRZYKŁAD! Kotka X – leczenie zębów. Koszt całkowity: XXXX zł

Razem: XXXXXX zł

Inne wydatki w roku 2024:

Stan na czerwiec 2024 r.

Koszt zakupu zaopatrzenia (karma, żwirek) kociarni i Domów Tymczasowych: XXXXXX zł
w tym koszt zakupu produktów do BARFa:

Koszt utrzymania kociarni (czynsze, rachunki, naprawy): XXXXXX zł

Wydarzenia w roku 2024:

Stan na czerwiec 2024 r.

 • Frymark 17.03.2024
 • Frymark XX.XX.2024
 • BCTW cośtam XX.XX.2024
 • Koci Fest 12-15.06.2024
 • Kocie Party 15.06.2024
 • XXXX
 • XXXX
 • XXXX