Ogłoszenia na NGO

Działamy w Stowarzyszeniu Stukot na rzecz ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt w szczególności kotów wolnożyjących. Pozyskanie środków na działalność statutową to warunek naszego działania i pomagania zwierzętom.

Tworzymy zespół działający w obszarze fundraisingu i poszukujemy wolontariuszki/wolontariusza do koordynacji tego zadania w stowarzyszeniu.

Działamy w Stowarzyszeniu Stukot na rzecz ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt w szczególności kotów wolnożyjących. Pozyskanie środków na działalność statutową to warunek naszego działania i pomagania zwierzętom.

Tworzymy zespół działający w obszarze fundraisingu i poszukujemy wolontariuszki/wolontariusza do koordynacji tego zadania w stowarzyszeniu.