[rev_slider alias=”veterinary-slider”]

Celem obejmującego całe miasto Bydgoszcz projektu jest zmniejszenie ilości chorych i cierpiących kotów miejskich

KastrAkcja!

Pozbawienie zdolności do rozrodu tu najskuteczniejsza metoda ograniczenia bezdomności zalecana przez GLW oraz NIK.

Dlaczego chcąc chronić bydgoskie koty miejskie konieczne jest zmniejszenie ich ilości?

Ponieważ obecnie zwierząt jest zbyt dużo, aby skutecznie dbać o ich populację i kontrolować jej liczebność.

Koty w mieście giną z powodu głodu, wyniszczających chorób czy wskutek urazów i w wypadkach, ale także w wyniku ludzkiej agresji i szkodliwych stereotypów. Kocięta masowo zabija okrutna, bardzo zakaźna panleukopenia i koci katar. Mimo syzyfowej pracy organizacji prozwierzęcych i zaangażowania ludzi dobrej woli wciąż więcej jest osób obojętnych lub wręcz wrogich bezpańskim zwierzętom. I choć pierwsze zdanie Ustawy o Ochronie Zwierząt mówi: „Zwierzę jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia nie jest rzeczą i człowiek jest mu winien poszanowanie i opiekę”, to jednak polskie miasta – w tym Bydgoszcz – pełne są cierpiących kotów, pozbawionych dachu nad głową i szansy na bezpieczne życie.

Ponadto nadpopulacja kotów to większe natężenie uciążliwych problemów: kocie odchody zanieczyszczające piwnice czy trawniki, cuchnące znaczenie moczem przez niekastrowane kocury – to zjawiska dobrze znane mieszkańcom bloków czy działkowiczom.

Szacując, iż jedna kotka jest w stanie powić w ciągu roku trzy mioty o średniej liczebności pięciu kociąt, kastracja jednego zwierzęcia tej płci ogranicza populację o 15 potencjalnych kociąt na rok. W przypadku kocura ograniczenie to jest jeszcze większe, gdyż niepoliczalnie większe są możliwości rozpłodowe samców. Żadne inne, poza kastracją, działanie nie pozwoli osiągnąć takich rezultatów.

Kastracja nie jest zabiegiem groźnym, nie powoduje negatywnych następstw dla zwierzęcia

Przeciwnie – znacząco obniża ryzyko nowotworu listwy mlecznej u kotek i nowotworu jąder u kocurów.

Ponadto likwiduje problemy: znakowania terytorium przez kocury i walk samców (ograniczając przenoszenie groźnych chorób na resztę populacji).

Formularz kontaktowy

Opis formularza