15.06 | 17:00

Pub Prolog, ul. Długa 18

Regulamin konkursu na komiks ze Stukotkami:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Komiks z kotem ze Stukota”, zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Stukot z siedzibą w Bydgoszczy, NIP 5542972972, KRS 0001071403, zwane dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs odbędzie się w dniach 1.06-15.06.2024. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 15.06.2024 o godzinie 23:00 w Pubie Prolog ul. Długa 18 Bydgoszcz.
 4. Celem Konkursu jest propagowanie grzeczności obyczajowej oraz uwrażliwienie na zasady dobrego wychowania, jakie powinny obowiązywać we wzajemnych relacjach społecznych: w towarzystwie rówieśników i wobec osób starszych zarówno w domu jak i w miejscach publicznych, w sytuacjach towarzyskich i oficjalnych.
  Celem konkursu jest popularyzacja adopcji kotów, integracja miłośników kotów oraz pozyskanie środków na cele statutowe Organizatora.

 

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie osoby, które spełniają warunki uczestnictwa, zwane dalej „Uczestnikami”.
 2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres e-mail kocie-party@stukot.org.pl wykonanie grafiki-komiksu wraz z podanym imieniem i nazwiskiem autora oraz wpisowego-cegiełki o wysokości 15 zł na numer konta Organizatora 88 1600 1462 1827 4686 0000 0001 z tytułem przelewu „darowizna konkurs Imię i Nazwisko autora komiksu„.

 

§ 3
ZASADY i PRZEBIEG KONKURSU

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie grafiki-komiksu przez Uczestnika. Można skorzystać z gotowych szablonów dostępnych na stronie https://stukot.org.pl/kocie-party-30/ lub stworzyć własny, ze zdjęć dostępnych m.in. na fanpejdżu Organizatora https://www.facebook.com/StowarzyszenieStukot.
 2. Na grafikach znaleźć się mogą wyłącznie obecni podopieczni Organizatora lub koty adoptowane przez Organizatora. Grafiki z kotami, które nie są lub nie były podopiecznymi Organizatora nie biorą udziału w konkursie.
 3. Na zgłoszenia czekamy do 12.06.2024 do godziny 23:59.
 4. Grafiki, które spełniły warunki uczestnictwa zostaną opublikowane na stronie www.stukot.org.pl/komiksy 13.06.2024 o godzinie 10:00 (wcześniej strona nie będzie aktywna).
 5. Wyłonienie zwycięzcy polegać będzie na zebraniu największej liczby głosów podczas trwania Kociego Party w Pubie Prolog, 12.06.2024 od godziny 17:00.
 6. Głosowanie będzie polegać na wpisaniu na kartę głosowania numeru wybranego komiksu. Karta do głosowania dodawana będzie do każdego paragonu, wydanego w Pubie Prolog w dniu 12.06.2024 od godziny 17:00 do 22:30. Na karcie będzie można wpisać wyłącznie jeden numer. Jeśli osoba głosująca dokona kolejnego zakupu otrzyma kolejną kartę do głosowania.
 7. O godzinie 22:30 głosowanie kończy się i następuje liczenie głosów.
 8. O godzinie 23:00 zostaną przedstawione wyniki głosowania.
 9. W Konkursie wygrywa osoba, której grafika otrzymała najwięcej głosów. Kolejne osoby z najwyższą liczbą głosów zajmują II i III miejsce.
 10. W przypadku remisu wygraną grafikę grafikę wybierze trzyosobowe jury, złożone z jednego z wolontariuszy Organizatora, jednego z barmanów Pubu Prolog i przypadkowo wybranej osoby spośród gości Kociego Party 3.0.

 

§ 4
NAGRODY

 1. W Konkursie przewidziane są nagrody za zajęcie I, II i III.
  • NAGRODA GŁÓWNA:
   Voucher na tatuaż od Inkpossible Tattoo Bydgoszcz o wartości 1100 zł
   Zestaw pralin Bąbą
   Voucher do Łapki w Ruch
  • II MIEJSCE:
   Voucher od Scrat Pack na strzelnicę w Bydgoszczy z Mateuszem (mistrz Polski IDPA) i Olą o wartości 300 zł
   Nagroda rzeczowa – niespodzianka
  • III MIEJSCE:
   Voucher o wartości 100 zł do wykorzystania w Zespole Pałacowo-Parkowym w Ostromecku (noclegi+ restauracja)
   Słoik pyszności od restauracji Naturalna
 2. Warunkiem otrzymania nagrody jest obecność w Pubie Prolog w momencie ogłaszania zwycięzców. W przypadku nieobecności nagroda przechodzi na następną osobę z najwyższą liczbą głosów.

 

§ 5
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia i nazwiska.
 2. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

 

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie