Oni nas wspierają:

U nich leczymy naszych podopiecznych: